Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Om MIK för mig - folkbibliotek

Senast uppdaterad: 2017-01-27

För att komma igång med MIK-arbetet finns en webbaserad fortbildning anpassad för folkbibliotek. Fortbildningen ger en introduktion till begreppet MIK, samtidigt som den väcker diskussioner om hur MIK-arbetet kan vävas samman med det arbete som redan görs på biblioteket.

> Gå till den digitala utbildningen MIK för mig

Så här fungerar MIK för mig - folkbibliotek

Det är viktigt att hela arbetslaget diskuterar och reflekterar för att finna bästa sätt att arbeta med MIK hos er. Den digitala utbildningen ”MIK för mig” belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet.

Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar).

Avsnitten kan även göras fristående, vid olika tillfällen.

Innehåll


Utbildningen innehåller följande avsnitt

1.

Introduktion till MIK - Film: Vad vi behöver veta och kunna i vår medievardag? (2 minuter)

2.

Våra relationer: Exempel att diskutera: Näthat – hur mycket ska vi tåla på nätet?

3.

Vinklade budskap:


Film 1: ”Det nya hotet” En fejkad propagandafilm om tvättbjörnar. (4 minuter)


Film 2: ”Det nya hotet – så gjorde vi filmen” Påverkansmetoderna förklaras. (6 minuter)

4.

Demokratin: Exempel att diskutera: Hur påverkar medieutvecklingen demokratin?

5.

Folkbibliotek: Exempel att diskutera: Hur påverkar medieutvecklingen folkbiblioteken?

Lathund

Gör den digitala fortbildningen för folkbibliotek tillsammans i arbetsgruppen. Till fortbildningen hör en lathund som ger instruktioner till samtalsledaren eller MIK-ansvarig på ert bibliotek. Samtalsledaren skriver ut lathunden och leder samtalet. I fortbildningen kommer frågeställningar att tas upp till diskussion och ni kommer att få möjlighet att fundera på vilka områden som känns mest aktuella för er att jobba vidare med.

Utveckla MIK-arbetet

I satsningen för att sprida MIK på biblioteken finns en modell för att utveckla MIK-arbetet – strategiskt, systematiskt och praktiskt. I materialet finns förslag och tips på hur man kan lägga upp ett långsiktigt och strukturerat MIK-arbete.

Koppling till styrdokument

Det finns stöd i flera av bibliotekens styrdokument för arbetet kring medie- och informationskunnighet.

Under hösten 2014 tog Statens medieråd i samarbete med Svensk biblioteksförening fram material och fortbildning i medie- och informationskunnighet (MIK) riktat till folk- och skolbibliotekarier. Syftet är att lyfta bibliotekens roll som MIK-förmedlare och lokala MIK-bibliotek.

Fler än 400 bibliotek har anmält intresse för att vara med i satsningen på MIK-centraler, varav cirka 150 folkbibliotek. Att vara MIK-central handlar om att lyfta frågor kring medie- och informationskunnighet i biblioteksrummet, på webben och i kontakt med besökare.

Satsningen på biblioteken som MIK-bibliotek omfattar flera faser:

  • Planering av MIK-arbetet vid biblioteket
  • Fortbildning av bibliotekspersonalen
  • Spridning av MIK till biblioteksbesökarna

Arbetet som MIK-bibliotek är en möjlighet till fortbildning och fördjupning i medie- och informationskunnighet för bibliotekarierna. Den långsiktiga ambitionen är att sprida medie- och informationskunnighet på biblioteken och därmed stärka barn, unga och vuxna som medvetna medieanvändare. Materialet till MIK-biblioteken inkluderar kunskap, metoder och verktyg för att kunna sprida information och kunskap vidare till besökarna på biblioteket. Det handlar om ett sätt att arbeta utåt med fördjupade kunskaper i MIK-relaterade frågor. Det handlar dessutom om att underlätta ett fördjupat samarbete mellan biblioteken.

Instruktion för utbildningen MIK för mig:

Instruktionsbild för att använda den digitala utbildningen MIK för mig
  • Klicka på helskärmsläge (1)
  • Klicka dig fram via pilarna (2) eller för musen över den övre menyn (3) för att välja avsnitt direkt, se bild.
  • (Obeservera att MIK för mig inte fungerar i mobilt läge.)