Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Medie- och informationskunnighet — vad är det?

Senast uppdaterad:

En stor samling människor omgivna av neonskyltar fyllda med information.

Pixabay cc-licens: Luis Llerena.

Vår världsbild formas till stor del genom medier. Från det att vi vaknar tills dess att vi somnar omges vi av information och budskap i form av text, ljud och bild - ansikte mot ansikte, i mobilen, på nätet, tv och radio och i tidningen. Vi bidrar också själva till flödet — i dagens sociala medielandskap är var och en sin egen publicist. Medie- och informationskunnighet – MIK – är idag en nyckelkompetens för alla.

MIK handlar om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Varför MIK?

I dag förs en stor del av både det privata och offentliga samtalet via medier. MIK ger oss kunskaper och förmågor att både göra vår röst hörd och att fatta medvetna beslut. Det är dessutom en förutsättning för att kunna utöva både rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.

Varför är MIK viktigt för barn och unga?

Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid med olika medier. De skaffar sig strategier genom erfarenhet, men vuxna har ett ansvar att ge dem verktyg som stärker deras kritiska förmågor och kraft att självständigt hantera de problem som kan uppstå. Ytterst handlar medie- och informationskunnighet om att maximera möjligheter och minimera risker i medievardagen.

Du behöver kunskap om barns och ungas medievanor!

För att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet är det viktigt att veta vilka medieaktiviteter de ägnar sig åt i olika åldrar och hur barn själva uppfattar olika situationer och innehåll i medier. Statens medieråd har fakta kring barns och ungas medievanor, från 0 till 18 år.