Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Problematiskt datorspelande bland barn och unga

Senast uppdaterad:

Pojke som sitter med hörlurar framför datorskärm.

Foto: Shutterstock

Datorspel är en del av barns och ungas vardag. För de allra flesta innebär spelandet också bara det – en del av vardagen, en form av lek, underhållning och umgänge. Men för vissa kan spelandet bli problematiskt.

Den här texten tar upp vad datorspel är, konsekvenser av spelande och vad man som vuxen kan göra om spelandet blir ett problem.

Texten uppmanar föräldrar och andra vuxna att försöka bekanta sig med datorspel av olika slag:

  • Vilka spel är populärast?
  • Vilka spelgenrer är mest tidskrävande?
  • Varför väcker spel ett sådant engagemang?
  • När blir spelandet ett problem och vad skiljer problemspelaren från storspelaren?

Utifrån kunskapen om datorspel är det möjligt att föra dialog och att komma överens om regler för spelandet.

Flicka med mobil ligger på golvet och blickar in i kameran. Foto: Shutterstock.

Tre råd om spelande

  1. Kunskap: Öka din kunskap om spel och spelande.
  2. Dialog: Lyssna, engagera dig och visa intresse.
  3. Regler: Enas om ett avtal. Följ upp och sök hjälp vid behov.