Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lär om medier - för dig som jobbar med barn, unga och medier

För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet, MIK, en nödvändig kompetens för alla i samhället. Lär om medier vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här hittar du också MIK för mig. Det är ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Titta på filmen om MIK för mig

Vad har hänt med MIK för mig?

Vi har uppdaterat och utvecklat verktyget. Nu finns materialet i en ny, modern och mer användarvänlig teknisk lösning. Efter samtal med fokusgrupper har paketeringen av materialet också förändrats och gjorts mer flexibelt. Dessutom har det kompletterats med nya filmer och översatts till engelska och arabiska.

> MIK för mig - digitalt material om källkritik
> Medie och informationskunnighet - vad är det?