Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Kontakt

Senast uppdaterad: 2017-04-27

Statens medieråd har 23 medarbetare som arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK), forskning, internationellt samverkan, information, kommunikation, filmgranskning samt administration.

Kontaktinformation Statens medieråd

Telefon: 08-665 14 60, fax: 08 - 21 01 78

E-post: registrator@statensmedierad.se

Besöksadress: Borgvägen 1 (Filmhuset), plan 5, Stockholm
Post- och fakturaadress: Box 27204, 102 53 Stockholm

Organisationsnummer: 202100-6396

Expeditionstider:
9:00 - 16:00 (september-maj)
9:00 - 15:00 ( juni-augusti) lunch 12:00-13:00

Hitta till Statens medieråd

Personal på Statens medieråd

Nedan finns kontaktinformation till personalen på Statens medieråd.
Foto: Anna-Lena Ahlström

Direktör

Tel: 08-665 14 60

Direktör Ewa Thorslund

Ewa Thorslund

Direktör | Director

Tel: 08-665 14 61 eller sms: 070-638 06 11

E-post: ewa.thorslund@statensmedierad.se

Klicka här för pressbilder

 

Sprida information och vägledning

Tel: 08-665 14 60

Projektledare Lena Fagerström

Helena Dal

Verksamhetsansvarig Information och vägledning, No hate speech movement

Tel: 08-665 14 65 eller sms: 076 505 14 65

E-post: helena.dal@statensmedierad.se

Anna Tornberg, projektledare, Statens medieråd.

Anna Tornberg

Projektledare

Tel. 08-665 14 68

E-post: anna.tornberg@statensmedierad.se

 

Lena Fagerström

Lena Fagerström

Tjänstledig


 

 

Omvärldsanalys

Följer medieutvecklingen avseende barn och unga
Tel: 08-665 14 60

Ulf Dalquist, Statens medieråd. Foto: Anna-Lena Ahlström

Ulf Dalquist

Verksamhets- och forskningsansvarig omvärldsanalys | Research & Policy Officer

Tel: 08-665 14 66

E-post: ulf.dalquist@statensmedierad.se

Klicka här för pressbilder

Bild saknas

Jan Christofferson

Redaktör

PEGI, datorspel m.m.

Tel: 08-665 14 67

E-post: jan.christofferson@statensmedierad.se

Martina Wagner, projektledare, Statens medieråd

Martina Wagner

Projektledare

 Tel: 08-665 14 79

E-post: martina.wagner@statensmedierad.se

 

Yvonne Andersson, utredare/analytiker, Statens medieråd

Yvonne Andersson

Utredare/analytiker

Tel: 08-665 14 80

E-post: yvonne.andersson@statensmedierad.se

Bild saknas

Karin Wiström

Utredare

 Tel: 08-665 14 81

E-post: karin.wistrom@statensmedierad.se

 

Filmgranskning

Fastställer åldersgränser för biograffilmer avsedda att visas för barn under 15 år.
Tel: 08-665 14 60

Johan Karlsson, verksamhetsansvarig Filmgranskning

Johan Karlsson

Verksamhetsansvarig fastställande av åldersgränser

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 60

E-post: johan.karlsson@statensmedierad.se

Francica Benavente

Francisca Benavente

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 60

E-post: francisca.benavente@statensmedierad.se

Hanna Hartleb, filmgranskare, Statens medieråd

Hanna Hartleb

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 77

E-post: hanna.hartleb@statensmedierad.se

David Forsström

David Forsström

Filmgranskare

Tel: 08-665 14 60

E-post: david.forsstrom@statensmedierad.se

Förvaltningsstöd

Filmadministration, ekonomi, dokumenthantering m.m.
Tel: 08-665 14 60

Administrativ chef Lars Olofsson

Lars Olofsson

Administrativ chef | Head of Administration and Staff

Tel: 08-665 14 62

E-post: lars.olofsson@statensmedierad.se

 

Filmadministratör Aki Nyman

Aki Nyman

Filmadministratör

Tel: 08-665 14 71

E-post: aki.nyman@statensmedierad.se

 

Catharina Falklind-Breschi

Catarina Falklind Breschi

Handläggare: Ekonomi- och personalhandläggare, miljösamordnare.

Tel: 08-665 14 73

E-post: catarina.breschi@statensmedierad.se

Josabet Stråhle

Josabeth Stråhle

Handläggare: Arkiv och informationshantering

Tel: 08-665 14 74

E-post: josabet.strahle@statensmedierad.se


Therese Hellgren

Therese Hellgren

Handläggare: Arkiv och informationshantering

Tel: 08-665 14 72

E-post: therese.hellgren@statensmedierad.se

Projektledare webb och IT Kalevi Pitkänen

Kalevi Pitkänen

Projektledare webb och IT

Tel: 08-665 14 75

E-post: kalevi.pitkanen@statensmedierad.se


Handläggare Catarina Falklind Breschi

Jonas Wall

IT-drift och -underhåll

Tel: 08-665 14 60

E-post: jonas.wall@statensmedierad.se