Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Riktig eller felaktig information

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Bild på en skylt vid ett vägval med många alternativ som pekar åt olika håll. Flickr cc-licens: hockadilly

Idag ställs stora krav på den enskilde mediekonsumenten att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Flickr cc-licens: hockadilly

Att hitta information som är viktig och
riktig kan vara svårt bland alla medier.
Medier är till exempel tv, tidningar och internet.

Ibland är informationen felaktig.
Det kan vara falska rykten som någon sprider
eller felaktig politisk information.

Vi måste själva läsa och lyssna på informationen
och fundera på om den är riktig eller felaktig.

Lär dig mer om:

> Så söker du information

> Sökmotorer hjälper oss

> Bilder visar inte allt

> Rätt information

> Vad blir en nyhet

> Alla får skriva

> Kvinnor och män i medier

> Vem betalar för medierna?

> Olika typer av reklam