Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Mobbning och kränkning på nätet

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Laptop ligger på en säng i ett mörkt rum. Unsplash cc-licens: Jay Wennington.

Unsplash cc-licens: Jay Wennington.

Om någon blir mobbad i skolan är det skolans
ansvar att göra något för att stoppa det.
Det är också skolans ansvar även om mobbningen
började på internet och efter skoltid.

Mobbning är att kränka eller trakassera någon
flera gånger för att vilja skada en person eller göra
så att personen mår dåligt.
Mobbning är inte att bråka någon enda gång.

Att kränka någon betyder att vara mycket elak.
Kränkningen kan vara med dumma ord, knuffar,
med förstörda kläder eller saker.
Mobbning kan också vara elaka skratt eller genom
att någon inte får vara med i gruppen.

Mobbning och kränkningar kan börja när människor
är på samma plats,
till exempel på skolgården eller på internet.

Mobbning på nätet

Digital mobbning är vara elak och kränka någon
på internet eller via sms i mobilen,
till exempel med elaka kommentarer.

På nätet kan väldigt många människor se de elaka
kommentarerna och bilderna.

Mobbning på flera ställen

Många som blir mobbade i skolan blir också mobbade
på nätet.

6 procent av pojkarna i åldern 13–16 år säger att någon
varit elak mot dem på internet eller via mobilen
under det senaste året.
För flickorna är det 18 procent som säger samma sak.

Skolan har ansvar

I lagen står att om en anställd på en skola
får veta att en elev känner sig kränkt eller mobbad,
så måste personen göra något för att stoppa det.
Den anställda ska berätta direkt för rektor eller förskole-chef.

Vad en mobbad elev kan göra

Ett barn eller en elev som känner sig kränkt eller
som är mobbad och inte får hjälp från skolan eller från
sina föräldrar,
kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO)
vid Skolinspektionen.

Kan brottet vara förtal?

Kränkningar och mobbning kan ibland vara förtal.
Förtal kan vara att ljuga om en person på ett elakt sätt.

Två flickor blev till exempel åtalade och fällda för grovt
förtal när de hade spridit kränkande texter och bilder
om andra via Instagram.

Åtal är när en domstol undersöker om en person har
gjort något som är ett brott.
Att fälla en person i domstol är att bestämma att
personen är skyldig till brottet.