Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Regler för bio

Senast uppdaterad: 2015-12-22

Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning för barn under 7, 11 eller 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Så här fungerar åldersgränserna

 

Åldersgränser


1. Barntillåten

Får ses på bio av alla oavsett ålder.

2. Från 7 år

Får ses på bio av barn som fyllt 7 år.

3. Från 11 år

Får ses på bio av barn som fyllt 11 år.

4. Från 15 år

Får ses av personer som fyllt 15 år.

Ledsagarregeln

För åldersgränserna från 7 och från 11 år gäller den så kallade ledsagarregeln. Denna innebär att barn under 7 år får gå på en film med 7-årsgräns tillsammans med en vuxen. Barn från 7 år får gå på en film med 11-årsgräns tillsammans med en vuxen. Regeln gäller inte filmer med15-årsgräns. Syftet med regeln är att ge föräldrar ökat ansvar att välja vilka filmer det egna barnet kan se.

På biografen

  • Tillståndskort, utfärdat av Statens medieråd, skall finnas tillgängligt vid visningstillfället.
  • Tillståndskort skall också finnas till hands för varje trailer som visas tillsammans med huvudfilmen.
  • En trailer får inte ha en högre åldersgräns än huvudfilmen.
  • Tydliga anslag ska ange vilken åldersgräns som gäller vid visningen.

Den person som ansvarar för visningen ska se till att dessa bestämmelser följs.

Endast filmer som godkänts för visning för barn under 15 år behöver ha tillståndskort.

Den som bryter mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen om åldersgränser

Statens medieråd fastställer åldersgränser för film avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Myndighetens beslut gäller endast vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

> Här kan du läsa lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.länk till annan webbplats