Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vad menas med skadlig för välbefinnandet?

Senast uppdaterad:

Begreppet välbefinnande är förankrat i det synsätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om barnets rättigheter och är det kriterium för vilka medieinnehåll medlemsstaterna förbundit sig att skydda barn mot.

Ingen kan veta säkert om en film kan ”vara till skada för välbefinnandet” hos den som tittar på den. Det är bedömningar som görs av två filmgranskare som har kunskaper och erfarenheter om barns utveckling i olika åldrar.

När granskarna bedömer om en film kan skada välbefinnandet tar de hänsyn till att barn i olika åldrar kan känna sig rädda och skrämda, oroliga eller förvirrade av en film de sett. De kanske får svårt att sova, drömmer mardrömmar eller reagerar med att bli ängsliga. En del vågar kanske inte göra sådant som de kunde göra tidigare, blir rädda för att vara ensamma, får svårt att koncentrera sig i skolan eller känner sig störda av att ha obehagliga och skrämmande bilder i huvudet som de inte blir av med eller kan styra över.

> Tillbaka till Vanliga frågor och svar- åldersgränser