Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vad är det som avgör vilken åldersgräns en film får?

Senast uppdaterad:

Framställningen i en film får inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

> Tillbaka till Vanliga frågor och svar - åldersgränser