Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

 

Referenser - debattartikel, Barnläkaren

Senast uppdaterad: 2016-02-03

Detta är den kompletta referenslistan till debattartikeln i tidningen Barnläkaren nr 2/2016.

 1. http://statensmedierad.se/download/18.6cd9b89d14fefd0c4f5cd88f/1443622077744/Valdsamma-datorspel-och-aggression.pdf
 2. http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2009/10/19/peds.2009-2146.full.pdf
 3. https://www.racp.edu.au/docs/default-source/advocacy-library/children-and-the-media-advocating-for-the-future.pdf
 4. http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/promote_good_television_habits
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20669522
 6. https://www.apa.org/about/policy/interactive-media.pdf
 7. http://www.stetson.edu/today/2013/10/letter-to-apa-on-policy-statement-on-violent-media/
 8. http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/violent-video-games.pdf
 9. http://www.huffingtonpost.com/christopher-j-ferguson/the-postmortem-on-the-apa_b_8129776.html
 10. Bjerkan, Kristin Ystmark, Lars Roar Frøyland, Aina Winsvold & Svein Mossige (2010). ”Medievold avler vold” – reell frykt eller moralsk panikk? NOVA Rapport 8/2010, Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
 11. Australian Government, Attorney General’s Department. (2010). Literature Review on the Impact of Playing Violent Video Games on Aggression. Commonwealth of Australia. ttp://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/%283A6790B96C927794AF1031D9395C5C20%29~Literature+Review+-+VVGs+and+Aggression+-+November+2010.PDF/$file/Literature+Review+-+VVGs+and+Aggression+-+November+2010.PDF
 12. Lager, Anton & Sven Bremberg (2005). Hälsoeffekter av tv- och datorspelande: En systematisk genomgång av vetenskapliga studier. Statens folkhälsoinstitut R 2005:18. http://www.fhi.se/PageFiles/3314/r200518barn_dataspel0504.pdf
 13. Safer Children in a Digital World: The Report of the Byron Review. (2008) Department for Children, Schools and Families, and the Department for Culture, Media and Sport. http://www.education.gov.uk/ukccis/about/a0076277/the-byron-reviews
 14. Egenfeldt-Nielsen, Simon & Jonas Heide Smith (2003) Datorspel och skadlighet – en forskningsöversikt. Stockholm: Medierådet för barn och unga
 15. Beslut (2012) Granskningsnämnden för radio och tv. Dnr: 12/00888
 16. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20101923-med-ins_sfs-2010-1923/