Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ungar & nyheter

Publiceringsdatum:

Hur läser och förstår barn och unga nyheter? Hur värderar de nyheters tillförlitlighet? "Ungar & nyheter" är en kvalitativ studie som studerar barns upplevelser av och förhållningssätt till nyheter.

Studien utgår från ungas perspektiv och baseras på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 82 barn och unga i årskurs 4 och årskurs 7 i Helsingborg och Skellefteå.

I studien undersöks bl.a. vad som kan göra barnen rädda, ledsna, eller arga, vad de tycker är roligt eller spännande, samt om och hur nyheter uppfattas som lärorika. I de fall där barnen har egna erfarenheter av det som rapporterats, styr det hur de värderar nyhetens tillförlitlighet.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Gör en ny sökning efter publikationer