Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ungar & medier 2017: demografi

Publiceringsdatum: 2017-12-13

Fakta om hur barns och ungas medievanor påverkas av föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst.

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer