Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ungar & medier 2012/13

Publiceringsdatum:

"Ungar & medier 2012/13" är den femte rapporten om barns och ungas medievanor sedan 2005. 2 000 barn och unga mellan 9 och 18 år har tillfrågats om deras medievardag och attityder rörande medieanvändning.


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2013

Gör en ny sökning efter publikationer