Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Omslag: rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa

Unga, medier och psykisk ohälsa

Publiceringsdatum:

En rapport om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras medieanvändning. Rapporten visar på både risk- och skyddsfaktorer kopplade till ungas mående.

Rapporten visar att det finns samband mellan hög medieanvändning och nedsatt psykiskt välbefinnande. Ungdomar med nedsatt psykiskt mående ägnar mer sammanlagd tid åt nätet, de tittar mer på film, tv och klipp på Youtube, spelar mer och lyssnar mer på musik och podcasts. Pojkar med nedsatt psykiskt välbefinnande tittar oftare på pornografi än andra pojkar.

 

Dock finns flera faktorer som förbättrar ungas mående, så kallade skyddsfaktorer, som också är av stor vikt för unga psykiska mående.

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer