Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Småungar och medier 2019

Publiceringsdatum: 2019-09-10

I "Småungar & medier 2019" redovisas resultaten från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar till barn mellan 0 och 8 år tillfrågats om barnens medievardag och om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns med siffror: 0–1 (år), 2–4 (år) samt 5–8 (år).

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2 000 föräldrar till barn 0–4 år och 1 999 föräldrar till barn 5–8 år.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer