Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Föräldrar och medier 2015

Publiceringsdatum:

Föräldrar och medier 2015 är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper av barn, vilka i löpande text omnämns med siffror: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).

Underlaget för denna rapport består av en enkät som sändes ut till 3 964 föräldrar till barn 9–18 år.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer