Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Föräldrar & medier 2017

Publiceringsdatum: 2017-05-23

I ”Föräldrar & medier 2017” redovisas resultaten från undersökningen av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper av barn, vilka i löpande text omnämns med siffror: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).

Underlaget för denna rapport består av en enkät som sändes ut till 3 981 föräldrar till barn 9–18 år.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer