Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Barn och medier: Norge vs Sverige

Publiceringsdatum:

Här är ett grafiskt informationsblad som jämför barns och ungas medieanvändning i Norge och Sverige. Informationsbladet är baserad på de statistiska undersökningar som svenska Statens medieråd och norska Medietillsynet genomförde 2012-13.

Skillnaderna mellan norska och svenska barn är generellt mycket små. Bland de olikheter som finns, kan nämnas att norska barn spelar något mer datorspel än svenska, medan förhållandet är det omvända vad gäller gäller mobilanvändning. De stora likheterna i medieanvändning pekar på vikten av ett fortsatt samarbete mellan de nordiska länderna i arbetet att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

Författare:Statens medieråd, Medietillsynet (Norge)

Utgivningsår:2014

Gör en ny sökning efter publikationer