Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23) (Ju2018/03507/L5)

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2018

Gör en ny sökning efter publikationer