Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar” (SOU2016:92) (Dnr Ku2017/00232/D)

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar” (SOU2016:92) (Dnr Ku2017/00232/D).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer