Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: Stiftelsen Svenska Filminstitutets remiss Rådens sammansättning, form och funktion (2016-06-22)

Publiceringsdatum:

Yttrande från Statens medieråd på remiss Rådens sammansättning, form och funktion (2016-06-22), från Svenska filminstitutet.


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer