Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Promemoria ny dataskyddslag

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag (Ju2017/04264/L6) 

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer