Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande över Demokratins skattkammare Förslag till nationell
biblioteksstrategi

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande angående rapporten Demokratins skattkammare, förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO).

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer