Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag (U2019/00336/GV).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer