Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) (Ku2016/02492/MF)

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Medieutredningens slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) (Ku2016/02492/MF)


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer