Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41

Publiceringsdatum:

Yttrande från Statens medieråd på remiss Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41).


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer