Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende ”Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling”. (DS 2017:37) (Ju2017/05005/L6) (Dnr 1.4-195/2017).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer