Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld 

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1) (Fi2018/00132/KO) (Dnr 1.4-49/2018 )

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2018

Gör en ny sökning efter publikationer