Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande En gränsöverskridande mediepolitik

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Medieutredningens slutbetänkande "En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar". (SOU 2016:80) (Ku2016/02492/MF).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer