Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50) (Ku2018/01387/MF).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2018

Gör en ny sökning efter publikationer