Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: Barns och ungas läsning. Ett ansvar för hela samhället.

Publiceringsdatum:

Remissvar: Barns och ungas läsning. Ett ansvar för hela samhället. (SOU 2018:57) (Ku2018/00773/KO)

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2018

Gör en ny sökning efter publikationer