Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. (S2018/00262/FS) (Dnr 1.4-45/2018 ).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2018

Gör en ny sökning efter publikationer