Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Remittering av betänkandet Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82 (U2015/04800/GV)

Publiceringsdatum:

Remissvar från Statens medieråd på betänkandet Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82 (U2015/04800/GV)


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer