Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Remittering av betänkandet från 2018 års AV-utredning

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande om Remittering av betänkandet från 2018 års AV-utredning: En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) (Ku2019/01489/MD).

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer