Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Remiss av betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 (S2015/06451/JÄM)

Publiceringsdatum:

Remissvar från Statens medieråd påbetänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 (S2015/06451/JÄM)


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer