Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Översyn om straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte, Ds 2015/49 (Ju 2015/07891/15)

Publiceringsdatum:

Remissvar från Statens medieråd på Översyn om straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte, Ds 2015/49 (Ju 2015/07891/15).


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer