Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter(Dnr 2019-14545/2019-14546).

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer