Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. (Ku2016/01350/MF)

Publiceringsdatum:

Yttrande från Statens medieråd om Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. (Ku2016/01350/MF).


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer