Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Diskussionsunderlag ”Bedömning av statligt stöd till filmer och annan audiovisuell produktion (Ku2011/1299/MFI) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Publiceringsdatum:Gör en ny sökning efter publikationer