Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vad är skadlig mediepåverkan?

Publiceringsdatum:

Rapporten Vad är skadlig mediepåverkan? har tagits fram av Statens medieråd.

Statens medieråd har regeringens uppdrag att ”verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.” Vad skadlig mediepåverkan är diskuteras nu i denna rapport. Den ska läsas som en sammanställning av vilka former av skadlig mediepåverkan som uppfattas existera av lagstiftaren, i forskningen samt av barn och föräldrar.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer