Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Utsatt på internet

Publiceringsdatum:

En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga.

Översikten ger en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. Fokus ligger på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.

 

Forskningsöversikten är skriven av Sofia Berne och Ann Frisén.

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer