Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ungas anmälningar av hat och hot på sociala medier 2019

Publiceringsdatum:

Antalet unga som anmäler hot och hat på sociala medier ökar. Det visar en studie som gjorts av Statens medieråd i samarbete med Ungdomsbarometern.

Studien har undersökt frågor som: Vilka anmälningar görs på sociala medier? Hur många anmäler? Vad anmäls? Hur hanteras dessa anmälningar av de sociala medietjänsterna och polisen?

Resultaten visar att unga som anmält hat och hot har ökat över tid. Det är också ökade andelar som uppger att anmälan gällt rasism eller sexism. Mindre än en tredjedel uppger att de fått veta om deras anmälan lett till något eller inte – i de fall de anmält något till tjänsten.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer