Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Sammanfattning Duckface/Stoneface

Publiceringsdatum:

En sammanfattning av "Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel
och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7"

Duckface/Stoneface är en studie som undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive
13-åringar ur ett genusperspektiv. Studien visar att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline.

Författare:Michael Forsman/Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Gör en ny sökning efter publikationer