Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism

Publiceringsdatum:

Regeringen gav i juli 2016 Statens medieråd i uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism. (Ku2016/01671/DISK)

I februari 2018 färdigställdes kartläggningen. I enlighet med uppdraget omfattar kartläggningen offentliga aktörers och civilsamhällets åtgärder på området samt de självregleringsåtgärder som leverantörerna av sociala medier genomför. I den mån könsskillnader har uppmärksammats inom ramen för dessa framgår det av kartläggningen.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2018

Gör en ny sökning efter publikationer