Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Nyhetens behag

Publiceringsdatum:

Nyhetsanvändningen och förtroendet för etablerade medier skiljer sig åt bland barn med olika bakgrund. Det visar Statens medieråds studie om svenska barns och ungdomars nyhetsanvändning.

I dag är sociala medier viktiga kanaler för unga medborgare. Men vad är egentligen en nyhet – enligt ungdomarna? Vilka nyhetsleverantörer, plattformar och kanaler litar de på? Och vilka följder kan resultaten ha ur ett medie- och informationskunnighetsperspektiv?

Frågorna får svar i Statens medieråds studie ”Nyhetens behag”, som beskriver på vilka sätt barn och ungdomar i Sverige 2018 uppfattar, definierar och tar del av nyheter.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer