Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

MIK i Sverige

Publiceringsdatum:

Vilka är de centrala aktörerna inom MIK-området i Sverige i dag? Vari består deras MIK-verksamhet? Här är en kartläggning av vilka aktörer som bedriver medie- och informationskunnighetsverksamhet i landet samt hur denna kan breddas och förbättras.

Rapporten "Medie- och informationskunnighet i Sverige: en kartläggning av aktörer" är en del av det uppdrag myndigheten haft inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism och syftar till att beskriva vilka som bedriver medie- och informationskunnighetsverksamhet i landet och hur denna kan breddas och förbättras.

Författare:Michael Forsman och Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Gör en ny sökning efter publikationer