Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Publiceringsdatum:

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är mer utsatta för baksidorna av onlinelivet och har svårare att utnyttja det digitala informationssamhällets möjligheter. Det visar Statens medieråds undersökning, den första svenska kvantitativa kartläggningen som gjorts på området.

Rapporten visar att särskoleelevernas användning av sociala medier bland 13–16-åringar med intellektuell funktionsnedsättning är betydligt lägre (44 %) än hos riksgenomsnittet (92 %). Trots detta är de mer utsatta för mobbning och elakheter.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer