Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet

Publiceringsdatum:

Vad är bibliotekens roll när det gäller mediekunnighet bland barn och unga? Vad kan vi göra för att stärka bibliotekarier i detta arbete? "Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet" är en gemensam skrift om barn, bibliotek och digitala medier framtagen av Statens medieråd och Svensk biblioteksförening.

I den förklarar vi tillsammans med andra organisationer varför detta är viktiga frågor samt ger utrymme för barns och ungas egna berättelser varför och hur de använder medier för olika saker.

Författare:Statens medieråd och Svensk Biblioteksförening

Utgivningsår:2012

Gör en ny sökning efter publikationer