Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online

Publiceringsdatum:

Kantar-Sifo har på uppdrag av Statens medieråd och Patent- och registreringsverket genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 12­­­–16 år. 

I enkätundersökningen tillfrågades ungdomarna om sin användning av internetbaserade tjänster och medier – som film, musik, ljudböcker och spel – samt sin kännedom om, användning av och attityd till upphovsrättsskyddat material.

 

I denna delrapport redovisas några av de resultat undersökningen visat. Under början av 2018 kommer ytterligare resultat och analys redovisas.

Författare:Statens medieråd och Patent- och registreringsverket

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer